Kontrollera företagets printkostnader med Stressfri Print

Har ni kontroll på vad företagets utskrifter egentligen kostar? Hur stor del som är svinn och hur mycket tid som läggs på administration, IT-support och inköp? Med IT Gårdens tjänst Stressfri Print får ni full insikt om de faktiska kostnaderna samt en skräddarsydd lösning där allt kringarbete är bortskalat. Ni kan jobba effektivt och fokusera på er verksamhet, ni sparar tid, ökar er flexibilitet och får kontroll på era kostnader, allt ingår i Stressfri Print. Utöver kostnadskontroll kan även miljövinsterna presenteras med hjälp av tjänsten. Med färre utskrifter och mindre svinn reduceras miljöpåverkan, vilket hjälper er att nå era miljömål.

Stressfri Print handlar inte bara om att spendera mindre, utan också om att hålla kostnaderna under kontroll på lång sikt. IT Gården tillhandahåller server, skrivare, installerar programvara, förser er med toners samt utbildar era medarbetare i alla rutiner, inte minst i dem som gäller säkerhet. Dessutom utför vi all service snabbt och effektivt. Det är alltid lätt att nå oss: IT Gården har en av Sveriges främsta support och helpdesk, med en genomsnittlig svarstid på telefon på 26 sekunder.

Analys av utskriftsanvändning

Initialt skapar vi ett objektivt helhetsperspektiv, genom nätverksscanning och utvärdering av er nuvarande utskriftsanvändning och utskriftsinfrastruktur. Vi tar även input från era användare. IT Gården presenterar en rapport med en plan på hur vi kan hjälpa er att optimera Era printprocesser; förbättringar som också leder till minskade utskrifter.

Skräddarsydd printlösning med miljövinster

Vi implementerar de delar som hjälper er verksamhet och gör det enkelt för er. IT Gården tillhandahåller allt inklusive skrivare. Lösningen är webbaserad och fungerar med samtliga operativsystem och nätverk. Lösningen tillgodoser behoven i alla delar av ert dokumentflöde och är anpassningsbar för att möta era användares krav. Support och utbildning av medarbetare i alla rutiner ingår och vi levererar skrivare, programvara, toner och andra förbrukningsvaror.

Komplett kostnadskontroll av utskrifter

Ni tar kontroll över alla utskrifter och skapar samtidigt miljömedvetenhet. Era användare skriver ut med personlig tagg, vilket minskar onödiga utskrifter. Utförliga, relevanta rapporter samt kontroll av förbrukning och kostnader ingår, och är anpassningsbara utifrån era önskemål och behov.

Säker utskrift

IT Gården skapar, säkrar och bevakar dina dokumentprocesser så att konfidentiella dokument skyddas. Utskrifterna läggs på servern och skrivs ut först efter att du har identifierat dig vid skrivaren. Flera olika identifieringssystem kan kopplas, exempelvis fingeravtrycksläsare, smartchipläsare, magnetkorsläsare eller identifiering med lösenord.

Mobil utskrift

Dina användare kan skriva ut oavsett var de befinner sig. Från sin stationära dator, molnet eller med mobilen – och med lika hög säkerhet oavsett enhet. Utskrifter skickas antingen direkt till skrivaren eller till en skyddad utskriftskö.

Printa med miljön i fokus

IT Gården har som mål att behålla platsen som den mest miljövänliga outsourcing och IT-partnern. Vi är en miljömässigt ansvarsfull leverantör; certifierade enligt ISO 14001 för vårt systematiska miljöarbete med energieffektiva produkter och minimal miljöpåverkan. Vi är därför helt rätt partner att ta hjälp av för att minska er miljöpåverkan, att agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt och att hjälpa dig att nå dina miljömål. Ett exempelföretag från IT Gården sparar 7,683 utskrifter per år genom att låta oss hantera deras printmiljö. Det innebär en minskad miljöpåverkan enligt följande:

  • Besparande av två träd
  • Minskade växthusgaser på 130 kg
  • Besparande av 230 liter vatten

"IT Gårdens lösning utgår från ett fokus på hållbarhet och att minska miljöpåverkan inom både energi- och pappersförbrukning"

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan