Miljöpolicy

IT Gården arbetar med uthyrning av Stressfria Arbetsplatser, IT-drift, support och produktförsäljning. Vi är en miljömedveten IT-partner och IT-leverantör som bidrar till en långsiktig ekonomisk och miljömässig hållbar samhällsutveckling.


Påverka leverantörer vid inköp att leverera produkter och kunder vid försäljning att välja produkter och lösningar som är mer miljöanpassade

Sträva efter en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmaterial

Hushålla med energianvändningen på ett ansvarsfullt sätt bland annat genom att kyla vårt datacenter med uppumpat grundvatten

Sträva efter att utnyttja ny teknik för distribution och kommunikation

Ledningen motiverar medarbetarna i miljöarbetet genom information och dialog så att arbetet ständigt förbättras och så att en högre miljöprestanda löpande uppnås

Följa interna och externa krav och tillämplig lagstiftning

Öka medvetenheten och kunskapen om vår miljöpåverkan och vad vi kan göra för att förebygga med fokus på energianvändning av våra produkter samt farliga ämnen i IT-utrustning


Kvalitetspolicy

IT Gården arbetar med uthyrning av Stressfria Arbetsplatser, IT-drift, support och produktförsäljning. Vi är en kvalitetsmedveten IT-partner och IT-leverantör.


Tillgodose våra kunders krav och önskemål om säkra och korrekta leveranser enligt avtal

Hålla en hög servicenivå genom bl a snabb återkoppling på inkommande ärenden

Kontinuerligt vidareutveckla oss själva både tekniskt och personellt som en del av vårt ständiga förbättringsarbete

Ge alla kunder ett seriöst, personligt och professionellt bemötande

Ständigt utveckla verksamheten och tekniken utifrån kundens behov och önskemål

Följa interna och externa krav och tillämplig lagstiftning.

Sträva efter att vara ett självklart alternativ i val av trygg och långsiktig IT-partner och sträva efter att alltid ha en hög kundnöjdhet