Integritetspolicy IT Gården

Användarvillkor, Integritetspolicy och GDPR
IT Gården har upprättat dessa riktlinjer i syfte att förbättra din upplevelse när du besöker www.itgarden.se samt vilka regelverk IT Gårdens hemsida följer. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. All behandling av personuppgifter inom ramen för GDPR IT Gården gäller från maj 2018. Fram till dess hanterar vi era uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Behandlingen av personuppgifter av IT Gårdens kunder
Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till IT Gården. Vi har ett omfattat systematiskt skydd för att hålla dem från att komma i obehörigas händer. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen, datainspektionen och den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Hantering av köp befintliga kunder
När du beställer en vara eller tjänst på IT Gården via någon av våra distributionskanaler, kommer dina personuppgifter först att registreras i vår kunddatabas och användas för administration och skapande av ett konto till dig. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser och uppföljning samt för marknadsföringsändamål inom IT Gården (inga personuppgifter lämnas ut utanför IT Gården). Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna effektuera din beställning, fakturera, hantera klagomål och reklamationer. Notera att vi alltid fakturerar våra kunder som använder IT Gårdens webbshop.

Uppgifter om företag
För myndigheter, kommuner och näringsidkare registreras, utöver organisationsnumret, personnummer för beställare. Utöver detta registreras kontaktpersoner hos företag med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning.

Tredjepartkanaler
När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress.

IT Gården kan också komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Cookies
En cookie gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen eller den digitala kanalen, ska fungera.

Cookies som används på itgarden.se
Förstapartscookies
Google Analytics
Apsis Lead

Dessa cookies lagrar information om hur besökarna använder webbplatsen itgarden.se, till exempel varifrån de kommer, hur många och vilka sidor som besöks och hur lång tid de vistas på webbplatsen. Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.

Ingen information överförs till någon tredje part.

Kontakta IT Gården
Har ni frågor gällande denna policy eller om hur vi använder webbplatsen. Vänligen kontakta oss via e-post eller post:

E-post: info@itgarden.se

IT Gården AB
Örja Skolväg 15
261 91 Landskrona