Integritets policy IT Gården

På den här sidan beskriver vi bland annat om hur vi behandlar personuppgifter och cookies. För att kunna erbjuda dig den allra bästa servicen, de bästa tjänsterna och för att kunna hjälpa dig om du har frågor så behöver vi spara olika uppgifter om dig. Vårt främsta fokus är alltid att skydda våra kunders integritet. All information hanteras under mycket strikta regler. Inom olika områden anlitar vi leverantörer för att kunna leverera våra tjänster, vilket innebär att även de behöver viss information om våra kunder. Alla kunduppgifter sparas och hanteras enligt lagen om elektronisk kommunikation(2003:389), LEK och personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när uppgifter hanteras.

Uppgifter IT Gården sparar
Personuppgifter är uppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, IP-adress. Uppgifterna sparas för att kunna kontakta dig, fakturera rätt och hjälpa dig om du har frågor. Uppgifterna sparas så länge du är kund hos oss. När avtalet mellan oss upphör raderas eller anonymiseras uppgifterna inom två år förutom i de fall lagstiftning kräver längre lagringstid (till exempel enligt Bokföringslagen). Vi sparar också vilka siter du besöker men inte vilka specifika sidor eller innehållet, för att kunna skydda våra kunder mot internetbedrägerier. Som internetleverantör har vi en skyldighet att se till att våra kunder inte sprider virus och trojaner. E-post sparar vi för våra kunders räkning och du som kund bestämmer när e-postmeddelanden ska raderas (från e-postservern). För att kunna erbjuda dig attraktiva marknadserbjudanden utifrån dina behov sparar vi vissa volymuppgifter som till exempel dataförbrukning. Vi sparar informationen i 36 månader eller enligt avtal. För att vi hela tiden ska kunna erbjuda bättre tjänster utifrån våra kunders behov, sparar vi statistik, besöksbeteenden, kontaktinformation du lämnar i olika formulär i 6-24 månader.

Information om Cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011, skall alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till användandet av dessa.

IT Gården använder tre typer av cookies. Den första typen sparar en fil permanent på våra besökares datorer. Den lagrar tidigare besök på itgarden.se samt vilken webbläsare som används. Den andra typen av cookie kallas sessionscookies. Den sparas temporärt på din dator och används bland annat för att hålla reda på inställningar under besöket på itgarden.se. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Den tredje typen är en statistikcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare itgarden.se har.

Val vid cookies
Varje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av kommer dock inte itgarden.se kunna upplevas och nyttjas till fullo.
IT Gården äger rätt att göra ändringar i denna information löpande.