VDI på IT Gården

moln

I samband med IT Gårdens VD-utmaning har många blivit nyfikna och ställt frågor gällande vår VDI-lösning. Vi kommer i detta avsnitt gå djupare in i hur vi använt tekniken.

VDI (Virtual Desktop Infrasturcture) är ett sätt att virtualisera skrivbordsdatorer. Med hjälp av en VDI-lösning har Johan förbättrat utnyttjandegraden och förbättrat informationssäkerheten under sin utmaning. För vår VDI-lösning valde vi att använda Vmware Horizon, version 7.3.1.

Teknisk Implementering

Christian Nilsson, Technical Operations Professional, förklarar att eftersom vi inte skulle rulla ut det till hela organisationen, utan bara ett par utvalda personer i första läget, inklusive Johan för att förbättra hans nyttjandegrad och mobilitet. Så valde vi att behandla VDI maskinerna som vanliga laptops, fast de ligger i vårt datacenter och inte på skrivbordet. Vi valde således att inte installera en massa program i vår template, och att inte använda linked clones eller andra sätt för att spara diskutrymme och snabba upp deployment av nya maskiner.

Servers

Christian fortsätter att förklara att vi på serversidan installerade två komponenter; View Connection Server och View Security Server. Det är samma installationspaket, man väljer bara olika roller. Det första vi installerade var Connection Servern, i den konfigurerar man kopplingen till vCenter. Därefter installerade vi Security servern och kopplade ihop den med hjälp av ett engångslösenord som genereras av Connection servern. Security servern är den vi anslöt View klient mot, och den agerar sen som en reverce proxy som Connection servern och ser till så att alla anslutningar är säkrade med SSL. Efter att de båda servrarna var installerade och konfigurerade var det dags att skapa en Desktop Pool.

Desktop Pool

Christian fortsätter berätta entusiasmerat att vi började med att installera en Windows 10 pro desktop, patcha den och skapa en vanlig template i vCenter. Den nya poolen skapades som en Automated Desktop pool, det gör att vi kan använda antigen en template, eller snapshot av en VM för att skapa våra maskiner. Och antingen skapar man alla VM’s man vill ha direkt, eller så låter man systemet ha koll på hur många man behöver, och hur många som för tillfället är upptagna. Om man t.ex ställer in att det ska finnas 5 desktops, och 3 alltid ska vara lediga, så kommer systemet att klona ut en ny desktop när användare nummer 3 ansluter. Efter som våra desktops är statiska när de väl är utklonade, så valde vi att ha en statisk tilldelning av användare. Så användare A får Desktop A första gången han loggar på, och sen ”äger” den användaren den maskinen. Precis som med en vanlig desktop. Detta gör Desktopen personlig och användaren kan installera vilka program/plugins som helst utan att behöva börja om varje morgon. Vi behövde inte heller installera Persona Manager för att hålla kolla på UserProfiles eller View Composer för att skapa olika Golden Images för olika användare.

Skalbar lösning

Detta var ett snabbt och enkelt sätt att börja vår och Johans VDI resa. Och ändras behoven över tid, så är det bara att installera de andra komponenterna in i samma lösning, så det är lätt att växa i. I vårt fall använde vi inte en dedikerad VMware miljö för VDI, men ska lösningen skala upp till 40-50 eller fler Desktops, så är det absolut bäst att köra på dedikerade hostar med VSAN. Har man dessutom användare som behöver bra grafikprestanda, så kan man installera grafikkort från NVIDIA eller Intel i hostarna och låta VDI-lösningen dra nytta av den extra kraften.

Nästa vecka: Upplösningen

Nästa vecka kommer vi sammanfatta hela utmaningen med reflektioner och sammanfattning från Johan. Missa det inte.

 

Vill du veta hur ni kan jobba med samma teknologi?

Kontakta oss så hjälper våra rådgivare dig med en teknisk lösning som passar dig och er organisation.