5 anledningar till varför ni bör ha VPN


VPN (virtuellt privat nätverk) är en teknik som låter er skapa en säker nätverksanslutning när ni använder ett offentligt nätverk. Att använda en VPN tunnel kan verka sedvanlig och något som alla borde ha kunskap om och implementerat i sin organisation, men det är långt ifrån sanningen. Och med säkerhetsutmaningar som WiFi Spoofing, Firesheep för att nämna några, är det viktigare än någonsin att hålla era nätverksförbindelser skyddade.

Det blir också vanligare och vanligare med distansarbete samt arbete under resor. Hur ofta arbetar era anställda från ett kafé, Wi-Fi på flygplatsens eller liknande anslutning för ditt arbete och/eller känslig information?

Det kan bli en stor kostnad på grund av att dessa anslutningar är öppna och delade om klienten eller företaget utsetts för virus. Här kommer funktionaliteten för VPN in då den fungerar på samma sätt som en brandvägg som skyddar din information när ni är online.

Här listar vi de 5 främsta anledningarna för att integrera en VPN lösning i ert företag.

1. VPN ökar produktiviteten och minskar stressen. Om era anställda i företaget har en grundläggande medvetenhet gällande IT-säkerhet så är de troligtvis väldigt försiktiga med att koppla upp sig och arbeta under resor och på distans. VPN ger sinnesfrid och höjer därmed produktiviteten.

2. VPN reducerar risken för säkerhetsbrott och cyberattacker. Det genomförs fler cyberattacker än någonsin. Symantec rapporterar att från 2016 till 2017 ökade antalet attacker med 131% jämfört med tidigare år. De flesta attacker hör vi aldrig talas om. Genom att använda VPN och hålla era anställda borta från offentliga nätverk minskar ni risken att Er organisation kommer bli attackerad.

3. VPN gör att era kunder känner sig säkrare. Om ni samlar in data från kunder, speciellt nu när GDPR träder i kraft, så känner sig kunderna lugnare om det sker över en säker anslutning som VPN.

4. VPN låter dig “stanna hemma” när ni reser utomlands. Om era anställda reser mycket i tjänsten, kan det ibland vara nödvändigt att byta din riktiga IP-adress till din VPN. Detta då vissa länder begränsar vad ni kan komma åt med en lokal IP-adress.

5. VPN har en överkomlig prislapp. Det är ett val som är kostnadseffektivt, har en omedelbar effekt och ökar säkerheten för hela organisationen.

Kontakta oss för att diskutera VPN för er organisation.