Hur ni undviker en molnstrategi som misslyckas

moln

Allt eftersom molnet växer lavinartat, har organisationer och branscher fortfarande väldigt olika tankar om vad implementeringen av en molnstrategi verkligen innebär.

Tre parametrar för en lyckad molnstrategi

Enligt Gartner finns det tre parametrar om molnet som måste tas i beaktande för alla organisationer. Dock är de flesta av dagens organisationers IT-avdelningar fokuserade på endast en av dessa, vilket skapar problematik i form av organisatorisk ineffektivitet och ökade kostnader. Nedan beskrivs de tre olika parametrarna ni måste ha i åtanke innan ni implementerar en molnstrategi.

#1 Det är ett sätt att spara pengar

De flesta företag har en övertygelse att molnets stordriftsfördelar alltid har en lägre prisbild gentemot traditionell outsourcing. Fakta är att en ren molnstrategi inte alltid är billigare. Tjänster som effektivt kan läggas ut till molnet för att spara pengar är ofta högt standardiserade med en varierarad efterfrågan på infrastruktur. Därtill blir kostnaden för tillägg av befintliga applikationer i efterhand ibland oöverkomligt dyra. Standardisering krävs för en genomtänkt molnstrategi och standardisering kan spara pengar. Slutsats är att molnet kan spara pengar, men bara för rätt tjänster.

#2 Det är ett sätt att effektivisera

Den generella tron är att molntjänster är en idealisk form av infrastruktur och att företagens IT-avdelningar bör förändras och lägga det mesta i molnet. Detta uttrycks ofta av företagens IT-organisationer som försöker vända hela sin infrastruktur till ett privat moln. Molntjänster, per definition, förvandlar IT-tjänster till snabbmat. Detta passar inte alla organisationer och dess IT-tjänster, design och leverans. Inte allt kräver snabb utbyggnad eller snabb skalbarhet upp eller ner. Inte alla IT-tjänster kan dra nytta av standardiserad automation. Vissa tjänster är unika och går till på samma sätt, dag in och dag ut, i flera år. Slutsatsen här är att vissa molntjänster kräver betydande och unik företagsorganisering och anpassning.

#3 Det är ett sätt till innovation och experimentering

Övertygelsen många har här är att i molnet är där innovation och nya företag skapas. Även om detta verkligen är sant, möjliggör låga ”barriers of entry” att stora företag på samma sätt kan skapa nya tjänster och erbjudanden. Molnet gör det extremt lätt att komma igång och att skapa nya tjänster som inte fanns tidigare. Utmaningen för dagens företag är att gå från innovation och experiment, till nya tjänster och lösningar, till produktion, lansering och operativ industrialisering.

Kontakta en rådgivare för er molnstrategi

En molnstrategi bör inkludera dessa tre parametrar och organisationer måste analysera vart och hur de kan dra nytta av molnet på olika sätt. Kontakta oss idag för en inledande diskussion.