Teknik för en mer produktiv arbetsplats


Det ligger mycket mer bakom produktiviteten för en arbetstagare än att bara arbeta hårdare och snabbare. Alla typer av faktorer – från rumstemperatur till sinnesstämning och tekniska förutsättningar – påverkar hur produktiv en arbetstagare är. Skulle exempelvis IT-miljön inte vara användarvänlig är det något som inte endast påverkar produktiviteten hos den enskilda arbetstagaren, utan för organisationen som helhet.

Det enklaste en arbetsgivare kan göra för att öka produktiviteten är att kontrollera är den teknik de tillhandahåller till arbetstagare. Men vilka verktyg förbättrar produktiviteten väsentligt? Här är några av lösningarna som gör skillnad på den moderna arbetsplatsen.

Stressfri Arbetsplats – arbetsstationer som är anpassade till era användares behov och er IT-miljö. I tjänsten ingår bland annat support, installation, ersättningsdator, försäkringar och anpassning av applikationer till era behov. Genom en Stressfri Arbetsplats får ni full kontroll över era arbetsplatskostnader och anpassar enkelt kostnaderna när ni blir fler eller färre. Ni frigör kapital och genom en fast låg månadskostnad är det lätt att budgetera för nyanställningar, per avdelning och för hela företaget. Läs mer här

Artificiell intelligens och Maskininlärning – intelligenta programvaror och applikationer som är utformade för att identifiera mönster och datainlärning för ständig förbättring. På en grundläggande nivå resulterar förbättringar genom AI och maskininlärning ofta i tiden som sparas för att göra annat arbete. Dessa system kommer att bli viktiga för arbetsplatsen eftersom de är redo att lära oss om hur vi arbetar och hur vi optimerar vår produktivitet.

Videokonferenser – videokonferenser ökar er produktivitet massivt. Det sparar i tid och pengar för resor till möten. Tid på att skapa mötesrum och mycket mer. Det finns många system att välja mellan för videokonferenser och möten, men Skype dominerar fortfarande marknaden.

Mobilt arbete – en undersökning nyligen visade att ca 50 procent av företagen tror på ökad lönsamhet och produktivitet genom mobilt arbete. Om inte organisationen erbjuder lösningar för mobilt arbete, är risken överhängande att arbetstagarna använder egna, ofta osäkra lösningar.

Stabil IT-partner – vad är mer frustrerande än att Internet slutar att fungera? Eller att det inte finns någon att kontakta när mailen strular. Detta är något som vi hanterar på daglig basis åt våra kunder. Våra styrkor är just att hålla er data säker i säkerhetsklassade datahallar. Samt vår svenska support som finns tillgänglig för er 24/7/365 med en genomsnittlig svarstid på 23 sekunder.

Detta är bara några exempel på hur produktiviteten i ett företag kan öka med tekniska hjälpmedel.

Kontakta oss gärna med frågor för att öka er produktivitet.