IT Gården lanserar Stressfri Print


Företags printlösningar rymmer en stor del dolda kostnader – men få vet exakt hur mycket svinn, tid för administration, IT-support och inköp egentligen kostar.

Full kontroll

Stressfri Print är en outsourcad printtjänst som inte bara handlar om att spendera mindre, utan också om att hålla kostnaderna under kontroll på lång sikt. Ert företag får full insikt om de faktiska kostnaderna samt en skräddarsydd lösning där allt kringarbete är bortskalat. Skrivare, installation och service ingår. – Med Stressfri Print tillhandahåller vi skrivare, installerar programvara, förser våra kunder med förbrukningsvaror samt utbildar medarbetare i alla rutiner, inte minst i dem som gäller säkerhet, säger Johan Henckel, VD på IT Gården.

Webbaserad skalbar lösning

Lösningen är webbaserad och fungerar med alla operativsystem och nätverk. Några av funktionerna som ingår är exempelvis:
• Användare skriver ut med ID-bricka vilket minskar onödiga utskrifter
• Säkra utskrifter – process som skyddar konfidentiella dokument via Fingeravtrycksläsare, Smartchipläsare, Magnetkorsläsare eller Identifiering med lösenord
• Mobila utskrifter – lika hög säkerhet oavsett enhet
• Rapporter ingår med utförliga detaljer för kontroll av förbrukning och kostnader
• Service – en viktig del i tjänsten. Därför alltid lätt att nå IT Gården, en av Sveriges främsta support och helpdesk med en genomsnittlig svarstid på telefon på 26 sekunder.

Printa och uppnå era miljömål

IT Gården har som mål att behålla platsen som den mest miljövänliga outsourcing och IT-partnern. Vi är en miljömässigt ansvarsfull leverantör; certifierade enligt ISO 14001 för vårt systematiska miljöarbete med energieffektiva produkter och minimal miljöpåverkan. Vi är därför helt rätt partner att ta hjälp av för att minska er miljöpåverkan, att agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt och att hjälpa dig att nå dina miljömål. Ett exempelföretag från IT Gården sparar 7 683 stycken utskrifter per år genom att låta oss hantera deras printmiljö.

För mer information, besök Stressfri Print

Kontakta oss för idag för en printlösning för era behov