Skydda företaget och era anställda från IT-bedragare


Nu när vi närmar oss jul och många tar semester passar IT-bedragarna på. IT-säkerhet är något som berör alla i organisationen, inte enbart IT-chefen eller IT-avdelningen. Det är en gemensam uppgift för hela företaget tillsammans med er IT-leverantör.

Drabbar alla företag

IT-bedrägerier drabbar allt från små företag till globala koncerner. Därför bör både stora och små företag ha IT-säkerhet som ett prioriterat område. Det handlar lika mycket om att ha kontroll över antivirusprogram, kryptering och brandväggar, som att alla medarbetare är uppmärksamma på olika sorters hot och att en IT-säkerhetspolicy finns implementerad i företaget.

Exempel på bedrägerier som ökat

VD-bedrägerier är något som ökat dramatiskt de senaste åren. Bedragarna slår oftast till när de vet att företagets VD är bortrest. Bedragaren utger sig i ett mejl vara företagets VD eller någon annan person i ledande ställning och ber om en snabb betalning av en faktura eller en överföring. E-postadressen från bedragaren är ofta spoofad och ser autentisk ut.

Ransomware är en skadlig programvara som låser datorer och mobila enheter eller krypterar elektroniska filer. För att återfå kontrollen krävs att du betalar en lösensumma inom en viss tid genom en online betalningsmetod, nästan uteslutande i en cryptovaluta som är svåra att spåra.

Bankbedrägerier ökar och blir mer sofistikerade, trots att många banker erbjuder olika säkerhetslösningar, dels lösningar som koddosor, så kallade skrapkort eller liknande, dels identifiering via certifikat eller Bank ID. Inom bankbedrägerier tillämpas ofta Social engineering för att manipulera personer att utföra särskilda handlingar eller att avslöja personlig information.

ID-kapning kan handla om att någon använder ditt namn, personnummer och hemadress för att beställa varor på internet. Bedragaren går sedan till ett utlämningsställe i närheten av din bostad, visar upp en id-handling – som kan vara falsk eller stulen – och hämtar ut varan. Id-kapning kan också handla om att dina personuppgifter används för att få ut betalkort, ta lån, använda speltjänster eller för att köpa varor på kredit i butiker.

Phishing eller nätfiske är det vanligt att du uppmanas att klicka på en länk i ett mail där exempelvis en extra bokstav eller siffra lagts till i webbadressen. Den falska länken går till en sida som är identisk med den ursprungliga. Du kan enkelt tro att det är den rätta webbadressen, men är helt i händerna på bedragare.

Upprätta en IT-säkerhetspolicy

Organisationer och dess användare som inte har en IT-säkerhetspolicy, processer och rutiner på plats är extra utsatta. IT Gården är en säkerhetsprövad leverantör med vana av säkerhetsskyddade leveranser. Vi har konstant och kontinuerlig övervakning av er data och information och agerar proaktivt 24/7/365 för lösa eventuella utmaningar och tillhandahåller ett kontinuerligt stöd till dig som beställare och era användare.

Kontakta oss för en säkerhetsanalys