Skapa konkurrensfördelar genom att outsourca teknisk support


Företag av alla storlekar outsourcar områden för att spara tid och pengar. Fördelarna är i många fall uppenbara: från rekrytering av personal till tekniska tjänster är outsourcing ett sätt att effektivisera affärsprocesserna. Och outsourcing ökar, med teknisk support som ett av områdena som upplever störst tillväxt. Faktum är att outsourcing av tekniska support förväntas växa 6 procent per år fram till 2020. Men hur kan ni veta om ert företag kan dra nytta av att outsourca den tekniska supporten? För det första är det bra att förstå vad det innebär.

Outsourcing är i praktiken att delegera arbete till en annan person eller organisation som inte är kopplad till din verksamhet. Det kräver att du överlåter en del av dina affärsprocesser till en extern resurs. De flesta organisationer outsourcar av följande skäl:

  • Brist på intern kompetens
  • Skära kostnader på kort eller lång sikt
  • Bättre hantering av internt arbetsflöde

För att uttrycka det enkelt kommer många att outsourca teknisk support eftersom bemanningen av ett internt team kräver mer kapitalinvesteringar och infrastruktur tillsammans med ökade personalkostnader. Nedan tittar vi på varför ert företag bör överväga att övergå till en outsourcad teknisk supportmodell.

Det är kostnadseffektivt. När ni outsourcar eliminerar ni kostnader för anställda och betalar bara för det ni behöver hjälp med. Ni slipper lägga resurser på upplärning, löner, försäkringar, ledningsövervakning med mera. Dessutom frigör ni kapital som ni kan fokusera på er huvudverksamhet.

Bättre teknisk support finns tillgänglig. Att ni outsourcar ert tekniska supportteam innebär att dessa tjänster är tillgängliga dygnet runt, till en bråkdel av kostnaden för att anställa heltidsanställda. Dessutom har du tillgång till tjänster och lösningar som du kanske inte har övervägt förut. Ditt supportteam kommer att kunna monitorera dina system 24/7, identifiera problem och adressera dem innan de påverkar andra områden i ditt företag.

Det förbättrar affärsfokus. När du outsourcar er tekniska support, kan dina anställda fokusera på deras huvudansvarsområden snarare än att försöka täcka flera områden samtidigt Outsourcingleverantörer har under många år byggt upp supportorganisationer, så att de är bättre rustade att hantera de utmaningar som uppstår. Att försöka hålla fast vid de tekniska aspekterna av ditt företag kan vara dyrt och tidskrävande, och misstag är vanliga. En outsourcingpartner minskar risken att fatta fel beslut. Du ökar personalproduktiviteten och gör ditt företag mer flexibelt, smidigt och dynamiskt.

Ni ökar talangpoolen. När du outsourcar er tekniska support, får du tillgång till certifierade professionella tekniker och den gemensamma erfarenheten av ett dedikerat IT-team. Du kan vara säker på att de har rätt utbildning och certifieringar för att göra jobbet. Detta ger dig också en konkurrensfördel.

IT Gårdens Support
IT Gården arbetar dagligen med dessa frågeställningar och vår målsättning är att fortsätta vara en av de ledande tekniska supportorganisationerna i Sverige. Vill du veta mer hur vi kan bidra till er verksamhet, kontakta en av IT Gårdens rådgivare nedan.