Öka produktiviteten och skapa virtuella skrivbord


I och med att molnlösning har exploderat de senaste åren, tillsammans med allt högre hastighet på internetanslutningar, innebär att kontorsklienter med lokalt installerade applikationer börjar bli en sak av det förflutna. Fjärrskrivbord ger er ett enkelt sätt att hantera, distribuera och underhålla era affärsapplikationer. Virtuella applikationer körs på en server, medan slutanvändare ser och interagerar med dem över ett nätverk via VPN eller RDP (Remote Display Protocol). Dessa applikationer kan också integreras fullständigt med era användares skrivbord så att de visas och beter sig som lokala applikationer.

Applikationsleveransen är viktigare än någonsin, men kan också vara utmanande. Era användare kräver konsekvent prestanda med en optimerad och enkel upplevelse. Detta medan IT är inriktad på produktivitet, effektiviserad användarhantering och säkerhet till en låg kostnad. Några specifika applikationsleveransutmaningar inkluderar prestanda och att kunna leverera tillförlitlig och responsiv applikationstillgänglighet via en rad olika nätverksanslutningar. Så att användare säkert kan komma åt program och data från var som helst, när som helst och på vilken enhet som helst.

Under tiden kan äldre applikationer hanteras och levereras centralt tillsammans med moderna applikationer samtidigt på samma enhet. Detta vid samma tillfälle som applikations- och datasäkerhet säkerställs på enheter som har fjärråtkomst till era virtuella resurser.

Fördelen med fjärrskrivbord

Fjärrskrivbord och applikationer ger många konkreta affärsmässiga fördelar, ett exempel är prestandaförbättring. Det kan dessutom bidra till en förenklad hantering av uppgifter och minskade kostnader.

Den centraliserade hanteringen med applikationsleverans gör det möjligt att effektivt övervaka och hantera hela infrastrukturen från en enda instrumentpanel. Även när ni installerar nya komponenter eller konfigurerar en komplex IT-miljö behöver ni inte logga in på andra fjärrservrar.

En annan fördel med applikationsleverans är att ni kan leverera en Windows applikation till vilken annan enhet som helst. Exempelvis kan äldre ERP (Enterprise Resource Planning) appliceras på distans till iPads, Android och även till Chromebooks. Det ger er en konsekvent slutanvändarupplevelse över alla enheter.

Eftersom applikationer installeras på applikationsservern och fjärransluts till klientenheterna kan ni spara betydande belopp för inköp av hårdvara och mjukvara samt licens- och driftskostnader.

IT Gården hjälper er hitta rätt system

Idealiskt bör den fungera i vilken miljö som helst (on-premise, publika- och privata moln eller hybrida moln) och innefatta förkonfigurerade komponenter och en enkel uppställningsprocess så installationen är inte för arbetskrävande. De bästa lösningarna kan kostnadseffektivt omvandla alla Windows applikationer till en molnapplikation som är tillgänglig från webbläsare samt vilka enheter som helst; Android, iPad, iPhone, Mac, Windows eller Chromebook.

Er lösning bör också ha support för Citrix, VMware och Microsoft Hyper-V, så era systemadministratörer kan bygga en VDI-lösning som passar er organisations teknik- och kostnadsbehov.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi presenterar hur vi kan bistå er i denna uppsättning.