Fler organisationer flyttar till molnet. Vilken molnstrategi är optimal för er?


Marknaden för molntjänster har växt lavinartat de senaste åren. De stora besluten vid övergången till molnet ligger i dag inte i om utan i hur, vad och av vem man väljer att köpa och ta hjälp av.

Val av molnstrategi är kritiskt

Molntjänster, smarta enheter och digitala lösningar har ritat om sättet vi jobbar på. Idag kan många relatera till begreppet arbete är inte en plats man går till – det är något man gör. Ny teknik har gett oss verktygen att verka när vi vill och där vi vill. Detta tillsammans med en omvärld i ständig förändring rekommenderas olika strategier för olika typer av verksamheter. Oavsett om det är en publik, privat, hybrid molnstrategi eller en blandning av olika modeller finns det viktiga parametrar att ha i åtanke.

Säkerhet och juridik påverkar val av molnstrategi

Informationssäkerhet och säkerhet är något IT Gården ligger i framkant inom. Så primärt måste ni bedöma om det finns en aktiv hotbild, direkt eller indirekt? En indirekt hotbild kan vara bankerna, som med visst fog alltid kan utgå från att det finns någon som vill stjäla från dem. En direkt hotbild kan vara ett företag som driver flyktingförläggningar och har tagit emot hotbrev från någon form av extremistorganisation.

Patientdatalagen, Personuppgiftslagen och kommande GDPR för att nämna några är typiska exempel på lagar som i vissa fall lägger begränsningar på var man får lagra sin information. I princip är det bara tillåtet att lagra sådan information inom EU/EES. Säkerhetsskyddslagen ställer krav på att viss information inte får lagras utanför Sverige, om det rör rikets säkerhet eller samhällsviktig verksamhet. Det finns också olika förordningar utfärdade av myndigheter (ex Svenska Kraftnäts regler) som kan medföra vissa begränsningar i val av molnlösning.

Kontakta oss för rådgivning om vad som är rätt för er

Vi arbetar aktivt med att hjälpa företag och organisationer att skapa rätt förutsättningar för en molnstrategi och implementera den beroende på er organisations verksamhet och behov.

Vill du veta mer, kontakta en av IT Gårdens rådgivare nedan: