Med digitaliseringen kommer nya typer av hot


Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för er organisation. Dock medför digitaliseringen också nya säkerhetshot. Cybersäkerhet är ett område som växer i takt med att hoten ökar. Att låta medarbetarna nå affärssystem och arbetsmejl hemifrån är positivt för er organisation. Nya digitala verktyg för samarbete ger era medarbetare en möjlighet att vara mer produktiva. Men detta medför ökad sårbarhet för intrång och läckor. Säkerhetshot är vanligare än vad man tror, och medianvärdet av antal dagar som det tar för företag att upptäcka intrång är 200 dagar, enligt Microsoft.

De vanligaste säkerhetsbristerna
Vanliga säkerhetsbrister hos organisationer, enligt FRA, består av otillräcklig kunskap om hotbilden, en bristande förståelse hos ledningen för behov av åtgärder, felaktigt utformade outsourcingavtal skapar sårbarheter samt bristande kravställning vid nya upphandlingar och avtal. Dagens verklighet är att cyberhoten fortsätter att öka, och hotbilden växer även för mindre företag. Det räcker inte längre med att sätta upp en ”säker lösning” och hoppas på det bästa – säkerhetsarbetet måste vara en pågående process som genomsyrar hela er organisation.

Inre och yttre hot
Er organisation angrips utifrån av grupperingar och hackare som kan ha såväl ekonomiska som ideologiska motiv. Sätten på vilket ditt företag kan drabbas är många. Det kan ske såväl med ny sofistikerad skadlig kod, virus eller ransomware. Vilket innebär att antivirusprogram inte är ett tillräckligt skydd. Några av de allvarligaste hoten mot ert företags IT-miljö kommer ofta inifrån – det kan vara så enkelt som att en av era anställda laddar ner en applikation som innehåller skadlig kod, alternativt att en illojal eller omedvetet vårdslös medarbetare orsakar allvarligt informationsläckage till exempelvis en konkurrerande verksamhet. Ytterligare inre hot som illegal aktivitet har lett till stora bötesbelopp i främst USA och Storbritannien är att anställda använt företagets IT-system för att ladda ned och distribuera upphovsrättsskyddat material.

Skydda Er organisation
Det första steget är att alltid ha modern hårdvara. Vilket kommer med inbyggd teknik som underlättar att hålla en säkerhetsnivå som äldre enheter ofta har svårt att leva upp till. Detta gäller allt i från säker inloggning med biometri till datakryptering med Trusted Platform Module (TPM) chip och uppkoppling till trådlösa nätverk. IT Gården har en tjänst för detta för att säkerställa att ni har den senaste hårdvaran, se mer på Stressfri Arbetsplats. Ni måste också säkerställa att ni har den senaste mjukvaran. Som inte bara skyddar ert företag mot intrång. Utan även hjälper till att upptäcka och försvara mot avancerade, riktade attacker mot er organisation. Ett exempel kan vara att se till att era anställda inte kan skicka företagsinformation via sin privata mejladress. Det ska vara svårt för medarbetarna att göra fel. Glöm inte bort att användarna i er organisation ofta är den svagaste länken i säkerhetskedjan.

Låt IT Gården hantera er IT-säkerhet
Säkerheten kommer även fortsättningsvis att behöva vara en prioriterad fråga i er organisation. En pålitlig IT-leverantör med egna datacenters är en värdefull partner i kampen mot cyberhoten. IT Gården gillar långsiktiga samarbeten och kan ta fram förslag på lösningar som passar era nuvarande behov och som är hållbara i längden.

Vi kommer under september hålla två stycken seminarium i Malmö den 6 september och i Göteborg den 13 september som berör detta ämne. Begränsat antal platser. Boka in er idag på Evenemang

Om vi inte ses på våra event, så lämna era uppgifter nedan så ringer vi och bokar ett förutsättningslöst möte.