Lägga ut IT-driften? Här är 5 övertygande anledningar.


Att lägga ut företagets IT-drift har många fördelar. Avgörande är dock att välja en partner som man kan lita på. IT är inte längre en supportfunktion eller ett nödvändigt ont. Istället har den blivit avgörande för att driva affärerna framåt och för många företag har det blivit en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna. IT Gården lyfter fem vinster med att outsourca hela eller delar av er IT-drift.

5 vinster med outsourcing

1. Minskade kostnader och ökad kostnadskontroll. Majoriteten av tiden som går åt till att lösa IT-relaterade problem kan vanligtvis automatiseras eller läggas ut. Att outsourca driften innebär att IT-ansvariga på företaget får mer tid över till strategiskt arbete och inte behöver jobba lika reaktivt för att släcka bränder. Alla på företaget – oavsett storlek på organisation – sparar tid och slipper onödig administration om IT-miljön är ett välsmort maskineri. Outsourcad IT-drift innebär också en tydligare kostnadskontroll vad gäller både mjuk- och hårdvara. Med en partner som äger all IT-utrustning kan ni dessutom frigöra kapital. Ni som kund ska inte behöva betala för annat än den IT som ni faktiskt använder och ni ska kunna skala upp eller ner beroende på företagets behov.

2. Drift- och dokumentsäkerhet. Systemen ska fungera och all data måste finnas i säkert förvar. Molnlösningar är smidiga men kräver kontroll, integritetsskydd och backup. Ett tips är att inte outsourca offshore utan hålla sig till en partner som har både servrar och personal i Sverige. Detta blir extra viktigt i och med nya dataskyddsförordningen GDPR, och därför är det klokt att satsa på en samarbetspartner som lagrar all data i Europa, eller på en pålitlig leverantör som exempelvis AWS eller Microsoft. För oss på IT Gården har miljön länge varit en viktig fråga och vår ambition är att tillhandahålla marknadens miljövänligaste datacenter. IT Gårdens driftshallar är säkra, med stöld- och brandskydd samt lås och ingen obehörig har åtkomst utan ledsagare. Kolla upp att den partner som övervakar och administrerar er IT-miljö gör det dygnet runt, året om och alltid har koll på eventuella avvikelser.

3. Tillgång till kompetens och resurser. Att sköta den dagliga driften är en sak, men att hitta en IT-partner som tänker strategiskt, följer utvecklingen och är kompetent inom organisationsutveckling och ekonomi är guld värt. Försök hitta en partner som har en flexibel lösning där man anpassar teamet och resurserna efter era behov. En skalbar extern IT-avdelning kommer att hålla er nöjda i längden. Kräv ett team med specialister, både som rådgivare och som förvaltare av er IT-drift så att ni som kund kan fokusera på er kärnverksamhet.

4. Snabbare och bättre support. Ingen vill vänta på att få sitt IT-ärende löst. Att stå och stampa i väntan på att ”någon” ska fixa problemet sinkar arbetet, kan bli kostsamt och tar mycket energi. Att lägga ut supporten på professionella IT-specialister med en bred teknisk kompetens är oftast en lättnad för organisationen. Det gäller både den interna IT-avdelningen och de användare som behöver hjälp. Dessutom ser en bra extern IT-avdelning till att alla användare alltid har uppdaterade programvaror och hårdvara som fungerar klanderfritt. När supporten är baserad i Sverige blir kommunikationen oftast bättre. Säkerställ att supporten är tillgänglig varje dag, dygnet runt, året om och att du har ett serviceavtal som innefattar rikstäckande jour och utryckning.

5. Stärkt konkurrenskraft. Bra IT är ofta det som ligger till grund för hur konkurrenskraftigt ett företag är – det är dels en hygienfaktor som håller medarbetare (era största ambassadörer) nöjda, medan säkra och effektiva systemlösningar är avgörande för kundernas köpkraft och lojalitet. En bra IT-partner utbildar kundens medarbetare i hur IT-miljön och användandet av IT kan effektivisera det dagliga arbetet, t.ex. att ha möten online istället för kostsamma och tidskrävande resor eller hur man kan dela dokument i molnet istället för att mejla tunga eller konfidentiella filer. Kunskap som hjälper er att arbeta smartare och bli mer effektivare.

Lägg ut IT-driften hos IT Gården
Sammanfattningsvis bör man se outsourcing som ett sätt att lyfta verksamheten och minska kostnader, men att bara se på utgifterna är inte hela sanningen. Ofta innebär svenskbaserad och ständigt tillgänglig support något högre drift- och supportkostnader, men det är en väl värd investering. Det allra viktigaste är att ni lägger lite möda på att hitta en partner som möter era behov, som är proaktiv och som hjälper er att utveckla era lösningar när behoven förändras. Välj framförallt en leverantör som ni litar på och vill ha ett långsiktigt samarbete med!

Vi på IT Gården berättar gärna mer om hur vi kan ta hand om hela eller delar av er IT-drift. Vi gillar långsiktiga samarbeten och kan ta fram förslag på lösningar som passar era nuvarande behov och som håller i längden. Hör av dig om du vill träffa oss eller vill få förslag. Lämna din mailadress här så ringer vi och bokar ett förutsättningslöst möte.