IT driftavbrott – vad kostar det er


IT driftavbrott och stillestånd orsakar varje dag enorma problem för både företag och slutanvändare. Konsekvensen av ett stillestånd i IT-driften kan snabbt eskalera och orsaka stora ekonomiska förluster. Desto större företag, desto större blir också kostnaderna.

Enligt en undersökning av IDC är genomsnittskostnaden för storföretag ca 4.2 – 8.4 miljoner kr när driftavbrott drabbar affärskritiska system. Det är enormt höga siffror för bara en timmes stillestånd för större organisationer.

Beräkning av intäktsförlust vid driftavbrott
Det enklaste sättet att beräkna potentiell intäktsförlust under ett driftavbrott är genom följande ekvation.

Förlorade intäkter = (I/T) x P x ST

I = årlig bruttointäkt

T = totala årliga arbetstimmar

P = procentuell effekt

ST = Antal timmar för stilleståndet

Med procentuell effekt menas en uppskattning av den procentuella delen av ert företag som drabbats. Vi kan sedan göra en liknande ekvation för vad arbetskostnaden skulle bli under ett driftavbrott. Slutsatsen vi kan dra här är att stillestånd snabbt blir kostsamt i monetära medel. Dessutom kan bolagets rykte drabbas på ett negativt sätt.

Vad kan göras för att undvika driftavbrott
Det är oerhört viktigt att från början tänka igenom alla svaga länkar i en servermiljö eftersom driftavbrott är kostsamma. En vanlig missuppfattning är att stillestånd enbart beror på fel i servern eller i själva systemet, men det kan vara mycket mer än så. En betydande risk för driftavbrott ligger i den fysiska miljön där servrarna står. Ni behöver stor kunskap och gedigen praktisk erfarenhet av kylsystem, ventilation, brandskydd, reservkraft och skalskydd för att ge några exempel.

Så se till att välja en leverantör med säkra, redundanta datacenter som tar ansvar och ser till att riskerna för ett driftavbrott minimeras.

Kontakt
Kontakta oss nedan om du är nyfiken på att höra hur IT Gården arbetar för att förebygga just driftavbrott för våra kunder.