Hur ni utformar en plan för katastrofåterställning


Har ni en plan för katastrofåterställning? Om inte så bör ni skapa det snarast. Framförallt för att fler katastrofer händer nu mer än någonsin. Tänk på att katastrofer inte bara är naturliga, utan inkluderar också systemfel, säkerhets- och IT-brott samt den mänskliga faktorn som exponerar er organisation.

Det finns olika alternativ på marknaden för katastrofåterställning om olyckan skulle vara framme. Vi på IT Gården kommer att gå genom det som är viktigast att tänka på när ni utformar en plan för katastrofåterställning. Till exempel genom att säkerställa att er data är säkerhetskopierad och kan återställas snabbt om ett avbrott skulle ske.

En nulägesanalys är nödvändig

Innan en katastrof inträffar måste er verksamhet säkerställa att ni har er data säkerhetskopierad, och hårdvara som servers och brandväggar finns på säkra platser. Som exempelvis på IT Gårdens datacenters för att kunna återställa verksamheten så snabbt som möjligt.

Det är många detaljer som utgör en framgångsrik plan för katastrofåterställning. Bland annat inkluderas replikering av er data, cloud backup, failover med mera. För att få ihop detta kräver det en noggrann planering. Här följer några av de viktigaste punkterna ni behöver för att skapa en så bra katastrofåterställning som möjligt.

Börja med bedömningar och planering

Det första steget för att skapa en lyckad plan för katastrofåterställning är att bedöma er organisations behov, krav, budget och IT-miljö. Ledningen måste avgöra hur katastrofer påverkar organisationen och den dagliga verksamheten.

Har ni inte kompetens i er organisation för att hantera detta, föreslås ett samarbete med ett företag som IT Gården. Där vi med vår specialistkompetens inom säkerhet, skapar en strategi för katastrofåterställning som omfattar människor, processer och teknik. Tillsammans skapar vi en detaljerad plan för kontinuitet som beskriver hur er organisation ska reagera på en katastrof.

Redundans är kritisk

Det är viktigt att ni säkerhetskopierar organisationens data på flera platser. Det kan låta grundläggande, men det är troligtvis den viktigaste detaljen i planen.

Ni bör också överväga en virtualisering och en hyperkonvergerad infrastruktur i syfte att öka redundansen för er IT-miljö. Ni bör även se säkerhetskopiering i molnet som ett alternativ, vilket för många organisationer blivit en större del av planen för katastrofåterställning.

Låt IT Gården hantera er katastrofåterställning

Vi på IT Gården berättar gärna mer om hur vi kan ta hand om hela eller delar av er plan för katastrofåterställning. Vi gillar långsiktiga samarbeten och kan ta fram förslag på lösningar som passar era nuvarande behov och som håller i längden. Hör av er om Ni vill träffa oss eller vill få ett förslag. Lämna er mailadress nedan så ringer vi och bokar ett förutsättningslöst möte.