Fraser och terminologi alla inom IT bör känna till


Det är jobbigt att sitta under möte som ny, och inte kunna följa med i konversationen. Nästan ingen industri har så många förkortningar, ord och fack terminologi som IT-branschen. Vi skulle kunna fylla upp spaltmeter med dessa, men kommer här gå genom de vanligaste och lite vad de innebär.

SPOC
Detta står för ”Single Point of Contact” och är ett vanligt utryck i branschen. När det gäller tillgänglighet och enkelhet för användare och kunder är detta en struktur som dominerar marknaden. En struktur som hanterar alla typer av support, incidenter, information, förfrågningar och information till er som kund.

Agil systemutveckling
Agil systemutveckling är en uppsättning processer för att skapa programvara som innefattar att vara kreativ och flexibel i mjukvaruutveckling. Det betyder att koden hålls enkel, testas ofta och istället för att vänta på att allt ska slutföras, släpps inkrementella men funktionella delar av mjukvaran så snart den är klar. Dessa moduler är funktionella och kommer att kunna hjälpa användare att göra lite arbete. Detsamma principer gäller vid agila arbetssätt.

Shadow IT
Refererar till IT-projekt som hanteras utanför och utan IT-avdelningen. Det har vuxit exponentiellt de senaste åren, med analytiker som uppskattar att 40% av alla IT-utgifter i er organisation sker utanför IT-avdelningen. Du kan läsa mer här 

Big Data
Big Data beskriver tillväxt, användning och tillgänglighet av information. Informationen och datan kommer från många källor, bland annat sociala medier, sökdata, multimediainnehåll och till och med klimatinformation. Sedan kan datan och informationen vara strukturerat eller ostrukturerat. Big Data kan också generera nya verktyg för att analysera all tillgängliga data för er.

Business Intelligence
Business Intelligence avser en mängd program och verktyg som företag kan använda för att analysera rådata. Det innefattar exempelvis datautvinning, analys och rapportering.

BYOD
Detta är en förkortning för ”Bring Your Own Device”. Sedan bör alla företaget ha en policy gällande detta. Om det är tillåtet för anställda att använda sina personligt ägda enheter, till exempel smartphones, surfplattor och bärbara datorer, för att få tillgång till arbetsrelaterad information, programvara och applikationer då dessa enheter inte är lika säkra som er organisations. I policyn bör också finnas med om det är tillåtet att använda egna enheter under arbetstid.

Cloud Computing
Cloud computing är ett paraplynamn som innehåller produkter, tjänster och plattformar som gör det möjligt för företag och andra användare att få tillgång till datorresurser som levereras till dem via Internet eller andra nätverk.

Content Management
Detta inkluderar en samling verktyg, programvara och processer som låter er samla, hantera och publicera information på vilket kanal som helst. Det garanterar också att allt innehåll ni har är indexerbart eller sökbart vilket gör det enkelt för användarna att hitta den informationen. Det omfattar även borttagning av innehåll.

Customer Relationship Management
Customer Relationship Management (CRM) avser en uppsättning processer, verktyg, teknik och programvara som hjälper er organisation att hantera relationer med era kunder.

Datacenter
Ett datacenter kan liknas ett skyddsrum för hantering, lagring och spridning av information och data som är organiserad kring ett specifikt företag. Kort sagt, det är en anläggning som rymmer era datorsystem, komponenter, servrar och lagringssystem.

Enterprise Architecture
Detta är i princip en funktion som hjälper ert företag att ta reda på hur ni genomför era bästa strategier för er utveckling. Tänk på det som en karta för framgång.

Grön teknik
Grön teknik är tekniskt miljövänliga innovationer och teknik som bland annat rör säkerhet, hälsa, energieffektivitet, förnybara resurser och återvinning. Exempel på grön teknik är solceller, återanvändbart vatten och andra liknande produkter.

ITIL®
ITIL står för Information Technology Infrastructure Library och beskriver de bästa metoderna, ramverken och standarderna för IT-tjänster.

Virtualisering
Virtualisering är utvecklingen av en virtuell version av en IT-resurs, till exempel en server, lagring, enhet eller till och med operativsystem. Det simulerar programvara och maskinvara som tillåter att en programvara körs.

IT Gårdens Evenemang
Vi kommer under september hålla två stycken seminarium i Malmö den 6 september och i Göteborg den 13 september som berör vissa av ovan ämnen. Begränsat antal platser. Boka in er idag på Evenemang

Om vi inte ses på våra event, så lämna era uppgifter nedan så ringer vi och bokar ett förutsättningslöst möte om ni har utmaningar med något av ovan områden.