5 anledningar för mindre och medelstora företag att outsourca sin IT-avdelning


Att outsourca er IT-avdelning skapar flertalet fördelar. Specifikt mindre- och medelstora företag kan skapa fördelar med att outsourca sin IT-avdelning och få ett antal omedelbara fördelar.

Möjligheterna att utnyttja ny teknik för att uppnå driftseffektivitet och skapa konkurrensfördelar har aldrig varit större. Inom detta snabbt föränderliga och växande område kan det vara utmanande – om inte omöjligt – för ett litet eller medelstort företag vars huvudverksamhet inte är teknisk att förstå och framgångsrikt nyttja dessa möjligheter till fullo. Därför väljer allt fler organisationer att outsourca sin IT-avdelning och behåller endast rollen som CIO eller liknande person med teknisk bakgrund internt i organisationen.

#1 Sänkta kostnader och kontroll

Outsourcing omvandlar fasta IT-kostnader till rörliga kostnader och gör det enklare att budgetera. Företaget betalar för vad det använder och efter behov. Motsatt till organisationer som har en intern IT-avdelning som måste investera betydande tid i relaterad forskning, utveckling och implementering – vilket ökar kostnaderna. Dessutom kan anställning och utbildning av IT-personal vara dyrt och tillfälligt anställda kanske inte lever upp till förväntningarna. Outsourcing låter ert företag fokusera era personalresurser där ni behöver dem mest.

#2 Certifiering, kvalifikation och erfarenhet

Outsourcing till ett specialiserat företag garanterar att ett team involveras med rätt kompetens och bakgrund för ert företags behov. Bra outsourcingföretag som IT Gården utsätts för alla tänkbara scenarion och har beredskap för dessa. Det finns mycket få problem som vi inte sett och professionellt hanterat. Detta att jämföra med ett mindre företag som inte har vana att handskas med vissa situationer och skapar därmed en sårbarhet.

#3 Ökat fokus på kärnverksamheten

Fakta är att de flesta företag har begränsade resurser och chefer har begränsad tid och uppmärksamhet. Outsourcingföretag bidrar till ökad fokusering på sina kunder kärnverksamhet genom att eliminera distraktionerna i samband med komplexa IT-beslut. Med andra ord, företag gör vad de gör bra, och en erfaren IT-leverantör gör det möjligt för dem att hålla sig fokuserade på det som är viktigast för dem.

#4 Riskreducering och säkerhet

Granskar ni era arbetsstationer och servrar? Har ni genomfört säkerhetsstandarder för PCI och arbetat för att behålla dessa standarder? Varje företagsinvestering har en viss mängd risk. Marknader, konkurrens, regeringsföreskrifter, ekonomiska villkor och teknik ändras snabbt. Ett exempel är den kommande lagstiftningen GDPR som ställer höga krav på att säkerställa integriteten hos kunddata, känslig information och mycket mer därtill. En bra outsourcingleverantör ansvarar för en betydande del av den teknikrelaterade risken.

#5 Skapar lika förutsättningar

De flesta småföretag har helt enkelt inte råd att matcha de supporttjänster och infrastrukturen som större företag upprätthåller. En oberoende, tredjepartsstyrd kostnadsstruktur och stordriftsfördelar gör det möjligt för IT-leverantörer att ge sina kunder alla fördelar med en solid IT-infrastruktur. I detta avseende kan outsourcing hjälpa små företag att agera ”stora” genom att ge dem tillgång till den senaste tekniken och hög nivå kompetens.

Kontakta oss för rådgivning idag