Allt du behöver veta om olika molnlösningar


Molnlösningar har utvecklats från SaaS, IaaS och PaaS till hybrida och vertikala molnlösningar. Då molnutvecklingen går allt fortare har det blivit en naturlig plattform för teknisk innovation. Ur ett kundperspektiv erbjuder det publika molnet ett sätt att skapa nya affärsmöjligheter samt öka efterfrågan utan att behöva investera i ny maskinvara eller programvaror. I stället betalar kunderna en prenumerationsavgift alternativt betalar för de resurser de utnyttjar.

Typer av publika molntjänster

SaaS (software as a service)
Denna typ av publikt moln levererar applikationer över internet via webbläsaren. De mest populära SaaS applikationerna för företag är Microsofts Office 365 och Googles G Suite. Vanligtvis erbjuder SaaS applikationer omfattande konfigurationsmöjligheter såväl som utvecklingsmiljöer som gör att kunderna kan koda egna ändringar och tillägg.

IaaS (infrastructure as a service)
Det grundläggande för IaaS publika moln är att de erbjuder lagring och IT-tjänster baserat på hur mycket ni som kund använder det. Tjänsteutbudet som erbjuds av de större publika molnleverantörerna är massivt. Skalbara databaser, virtuella privata nätverk, analyser av Big Data, utvecklingsverktyg, maskininlärning för att nämna några. AWS (Amazon Web Services) var den första IaaS leverantören och är idag marknadsledande. Andra leverantörer värda att nämna är Microsoft Azure, Google Cloud Platform och IBM Cloud.

PaaS (platform as a service)
PaaS tillhandahåller tjänster och arbetsflöden som specifikt riktar sig till utvecklare. Meningen är att publika moln som PaaS tillhandahåller verktyg, processer och API:er för att påskynda utvecklingen, testen och implementeringen av olika applikationer för utvecklare. Exempel på leverantörer av publika PaaS moln är Salesforce Heroku och Force.com.

FaaS (functions as a service)
FaaS består av serverlös databehandling och adderar ett annat abstraktionslager till PaaS. Detta i syfte att utvecklare är helt isolerade från allt som ligger under deras kod. I stället för virtuella servrar så laddar de upp specifika funktionella block av kod och ställer in dessa för att utlösas av en viss händelse. En särskild fördel med FaaS applikationer är att de inte konsumerar några IaaS resurser förrän en händelse inträffar vilket reducerar användaravgiften.

Privata moln

Det privata molnet komprimerar tekniken som behövs för att köra IaaS publika moln till programvara som kan implementeras och drivas i kundens datacenter. Detsamma gäller ett publikt moln som kunder kan lägga till egna virtuella resurser för att bygga, testa och köra applikationer. Detta tillsammans med mätning för att generera data och information som skickas tillbaka till avdelningar för utvärdering av resursförbrukning och kostnader. För administratörer är det privata molnet ultimat för datacenterautomation, vilket minimerar manuell hantering.

Hybrida moln

Ett hybrid moln är precis som det låter; integration av ett privat moln med ett publikt moln. Syftet är att kombinera det bästa av två världar, och skapa parallella miljöer där applikationer enkelt kan röra sig mellan privata och publika moln. I andra fall kan databaser vara kvar i ett datacenter och integrera med applikationer i ett publikt moln. Exempelvis kan man använda ett privat moln för känslig information och ett publikt moln för mindre känslig information.

Public API:er (application programming interfaces)

Precis som SaaS levererar applikationer till användare över internet, erbjuder publika API:er ett specifikt programs funktionalitet som kan nås programmatiskt. Till exempel, vid byggandet av webbapplikationer använder utvecklare ofta Google Maps API:er för att ge körinstruktioner. Det kan också användas för att integrera sociala medier som Twitter, Facebook eller LinkedIn där utvecklare kan använda deras API:er för att integrera i sin egna miljö. I teorin kan alla företag tillhandahålla egna publika API:er för att göra det möjligt för kunder att konsumera data eller få tillgång till programfunktioner.

iPaaS (integration platform as a service)

Dataintegration är en nyckelfråga för alla större företag, men särskilt för dem som integrerat SaaS i stor skala. Leverantörer av iPaaS erbjuder vanligtvis förbyggda kontaktpunkter för att dela data bland populära SaaS applikationer och lokala företagsapplikationer. Vissa leverantörer av iPaaS möjliggör också för användare att genomföra datakartläggning, transformationer och arbetsflöden som en del av integrationsuppbyggnaden.

IDaaS (identity as a service)

Det svåraste säkerhetsproblemet i samband med molnlösningar är hanteringen av användaridentitet, rättigheter och behörigheter vid såväl hybrida moln, privata datacenter och publika moln. IDaaS upprätthåller molnbaserade användarprofiler som autentiserar användare och möjliggör åtkomst till resurser eller applikationer baserade på inställda säkerhetspolicyer, användargrupper och individuella privilegier. Möjligheten att integrera med olika katalogtjänster (exempelvis Active Directory) är också av största vikt.

Plattformar för samarbete

Samarbetslösningar som Slack, Microsoft Teams, Skype och HipChat har blivit viktiga plattformar som gör det möjligt för grupper att kommunicera och arbeta effektivt. I grund och botten är dessa lösningar relativt enkla SaaS applikationer och stöder exempelvis chatt, meddelanden, fildelning samt ljud- och videokommunikation. De flesta erbjuder API: er för att underlätta integrationer med andra system.

Vertikala moln

Större aktörer inom branscher såsom finansiella tjänster, hälso- och sjukvård, detaljhandel och tillverkning möjliggör PaaS moln kunder att bygga vertikala applikationer som utnyttjar branschspecifika API tillgängliga tjänster. Vertikala moln kan dramatiskt minska TTM (time to market) för vertikala applikationer och påskynda domänspecifika B2B integreringar. De flesta vertikala moln är byggda med syfte att uppmuntra partnerekosystem.

Oavsett molnlösning så är dess främsta syfte att minska utvecklingstiden för nya tjänster och produkter och därmed reducera TTM. Rätt molnstrategi sparar utvecklingskapital, personella resurser och skapar konkurrensfördelar.

Kontakta oss för att diskutera den optimala molnlösningen för er organisation.