Stressfri arbetsplats

Hur fungerar det?
Vi har utvecklat en modern stressfri hantering av klienter.  
IT Gården ger dig en månadskostnad där du tydligt ser vad varje klient kostar.
Vi har inkluderat all service som normalt kostar extra. T.ex. installation, ominstallation, support, försäkringar och leverans. 
Alla Stressfria produkter omfattas av ett skydd som täcker allt utom stöld helt utan självrisk.
Klienterna övervakas och styrs via distans genom vår servicedesk.

Ekonomiska fördelar
• Du kan förutse kostnaderna för nya anställda
• Du binder inte upp något kapital
• Hyran kommer endast att påverka resultaträkningen. Utrustningen ingår inte som en tillgång i balansräkningen.
• Du får en hanterbar kostnad som är enkel att budgetera.

Vi kallar detta Stressfri arbetsplats
För mer information kontakta stressfriarbetsplats@itgarden.se