Återställning

Genom återställning erbjuder vi tjänster för backup, återläsning och replikering. Vår tjänst inkluderar underhåll och proaktiv support. Vår data lagras i två separata datacenter med en distans av 20 km.


Kodexe tecknar avtal